ปิด

ติดต่อเรา

โปรดใช้แบบฟอร์มนี้เพื่อส่งคำถาม แบบฟอร์มนี้เก็บรวบรวมชื่อที่อยู่อีเมลและข้อมูลส่วนบุคคลอื่น ๆ ของคุณ โปรดอ่านของเรา แจ้งให้ทราบความเป็นส่วนตัว สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับวิธีที่เราปกป้องและจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ การกรอกแบบฟอร์มนี้และส่งข้อมูลของคุณจะเป็นการยืนยันว่าคุณได้ตรวจสอบทำความเข้าใจและยอมรับข้อกำหนดในการให้ความเป็นส่วนตัวรวมทั้งข้อกำหนดคุกกี้ของเราแล้ว

ติดต่อเรา

Office Location


ที่อยู่สำนักงานใหญ่
719 อาคาร เค พี เอ็น ทาวเวอร์ ชั้น 8 ถนนพระราม 9 แขวงบางกะปิ
เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10300
โทร:(+66)0-2794-0101, 0-2717-1260
แฟ็กซ์: (+66)0-2717-1325-8, 0-2717-1109-10

Facebook: Yorkthailand
Coolline: 1490 เรียก York


Main office (Eng)
719 KPN Tower, 8th Floor, Rama 9 Road, Bangkapi,
Huaykhwang, Bangkok 10310, Thailand
Tel: (+66)0-2794-0101, 0-2717-1260
Fax: (+66)0-2717-1325-8, 0-2717-1109-10

Facebook: Yorkthailand
Coolline: 1490 ext. York