ปิด

ผู้นำด้านการจัดการพลังงานอย่างมีประสิทธิภาพ

การประหยัดพลังงานและ สิ่งแวดล้อม

EnergyStarLogo

ตอนนี้พลังงานที่เราใช้สร้างความกังวลใจเรื่องค่าใช้จ่ายที่สูงให้กับเราแทบทุกคน เจ้าของที่อยู่อาศัยมักจะมองหาวิธีการช่วยประหยัดพลังงานภายในบ้าน นั่นเป็นเหตุผลที่ผลิตภัณฑ์เกือบครึ่งหนึ่งของ YORK® เครื่องปรับอากาศ, เครื่องปั๊มความร้อน, และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ของเราภูมิใจที่จะแสดงฉลาก ENERGY STAR® เพราะฉลากนี้ถูกจัดตั้งขึ้นโดยสำนักงานพลังงานของสหรัฐอเมริกา ซึ่งเป็นสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา (Environmental Protection Agency -EPA) ผลิตภัณฑ์ที่มีฉลาก ENERGY STAR® การันตีได้ว่าผลิตภัณฑ์ที่ได้รับฉลากนี้มีความสามารถประหยัดพลังงานได้มากกว่าสินค้าที่ได้มาตรฐานทั่วไปอย่างน้อย 15% ถึง 25%

การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพเป็นสิ่งที่ดีสำหรับลูกค้าและบริษัท

ไม่ใช่แค่ผลิตภัณฑ์ YORK® เท่านั้นที่นำท่านไปสู่การใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ยังมีบริษัทใหญ่หรือบริษัทแม่ของ YORK® นั้นคือบริษัท Johnson Controls, Inc., เองที่ได้รับการยอมรับจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา EPA ในฐานะที่เป็นพันธมิตรของ ENERGY STAR® นั้นแสดงให้เห็นว่าผลิตภัณฑ์และบริการได้ใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและช่วยยังลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกต่อสิ่งแวดล้อมด้วย

ENERGY STAR® ได้มอบรางวัลเป็นประจำทุกปีแก่พันธมิตรหลากหลายองค์กร โดยคัดเลือกจากองค์กรที่มีความสามารถปรับปรุงการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและลดมลพิษต่อสิ่งแวดล้อมและช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายได้

ผู้ชนะรางวัลนี้จะถูกคัดเลือกจากองค์กรที่เข้าร่วมกับโครงการ ENERGY STAR® ซึ่งมีมากกว่า 17,000 องค์กร หนึ่งปีที่ผ่านมาจากการช่วยเหลือของ ENERGY STAR® คนอเมริกันสามารถประหยัดเงินค่าใช้จ่ายในเรื่องพลังงานได้

ถึง 17 พันล้านเหรียญดอลล่าสหรัฐ และช่วยลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเทียบเท่ากับจำนวนรถยนต์ที่ปล่อยก๊าซเรือนกระจกถึง 30 ล้านคันเลยทีเดียว

About ENERGY STAR®

ENERGY STAR® เริ่มต้นขึ้นในปี 1992 โดยการแนะนำจากสำนักงานปกป้องสิ่งแวดล้อมของสหรัฐอเมริกา EPA เพื่อลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและเพิ่มการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น ท่านสามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ ENERGY STAR®, ได้ที่ Website: www.energystar.gov