ปิด

รายการตรวจสอบงานบริการเบื้องต้น

อะไรบ้างที่ควรตรวจสอบและเตรียมก่อนที่ท่านจะโทรติดต่อเรา

เพื่อท่านสามารถลดค่าใช้จ่ายเรื่องการบริการได้ ด้วยการตรวจสอบตามข้อกำหนดด้านล่างก่อน:


ก่อนที่ท่านจะโทรหา YORK® เพื่อให้เข้าบริการ ขอให้ท่านใช้เวลาสักครู่ เพื่อให้แน่ใจว่าท่านได้เตรียมความพร้อมสำหรับการทำนัดหมายอย่างถูกต้อง สิ่งที่ท่านต้องเตรียมความพร้อมสำหรับการนัดหมายเพื่อการบริการมีดังนี้


  • ตรวจสอบกรองอากาศว่าสกปรกมีฝุ่นเกาะเยอะหรือไม่ เพราะนี้อาจเป็นสาเหตุของปัญหาได้
  • เตรียมหมายเลขเครื่อง และชื่อรุ่น ของผลิตภัณฑ์ YORK®
  • จดหรือแจ้งว่าปัญหาดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อไร นานแค่ไหน
  • ท่านต้องมั่นใจว่าไม่มีอุปกรณ์หรือสิ่งของอะไรมาขวางกั้นการทำงาน
  • เก็บสัตว์เลี้ยงในห้องแยกต่างหากเพื่อให้พวกเขาไม่ได้ตื่นเต้นมากเกินไป
  • เตรียมเบอร์โทรศัพท์ที่สามารถให้ช่างของ YORK® โทรเข้าไปยืนยันการเข้าให้บริการได้
  • ถ้าท่านเป็นผู้เช่าที่อยู่อาศัย ท่านต้องได้รับอนุญาติจากผู้ให้เช่าที่อยู่อาศัยก่อนที่จะเข้าทำการบริการให้ท่าน
  • หากท่านพบว่าเครื่องปรับอากาศเกิดมีน้ำแข็งเกาะให้ปิดเครื่องปรับอากาศเพื่อให้น้ำแข็งมันละลายก่อนที่ช่างจะมาถึง