ปิด

ข้อแนะนำการแก้ไขปัญหา

การทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด

คำถามและคำตอบพื้นฐานในการดำเนินงานเพื่อให้ผลิตภัณฑ์ YORK® มีการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด


เคล็ดลับความสะดวกสบายเพื่อการทำงานที่มีประสิทธิภาพสูงสุด หากขั้นตอนเหล่านี้ไม่สามารถแก้ปัญหาได้ กรุณาโทรหา YORK® ตัวแทนจัดจำหน่ายพร้อมเตรียมหมายเลขเครื่องและรุ่นเครื่องสำหรับการให้บริการ


คู่มือการแก้ไขปัญหาเครื่องปรับอากาศ (Air Conditioning Troubleshooting Guide)

  • การตั้งโหมดว่าอยู่ในโหมด Cool หรือ Warm อยู่หรือเปล่า
  • เช็คว่า Compressor ชุด Condensing ทำงานปกติไหม
  • ตัวควบคุมไฟในกล่องคอนโทรล เด้งไปยังตำแหน่ง “ OFF” หรือไม่
  • เช็คว่าเครื่องมอเตอร์มีการทำงานอยู่หรือเปล่า ยังปกติอยู่ไหมเช็คการปรับอุณหภูมิอยู่ในตำแหน่งความเย็นไหม
  • คุณได้เปลี่ยนกลองอากาศหรือยัง ถ้ายังอาจจะทำให้แอร์ไม่เย็นเท่าที่ควร
  • เช็คระบบลมจ่ายหรือลมกลับว่าการไหลของลมไหลดีไหม ตรงตามปริมาณพอตาม spec ไหม