ปิด

สำหรับที่ทำงานของคุณ

To maximize your workplace's operating efficiency, you need access to both innovative HVAC equipment and world-class service expertise

ระบบปรับอากาศ

ระบบปรับอากาศ
การไหลของอากาศทั่วทั้งอาคารอย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้มีสุขภาพดี ภายใต้สภาพแวดล้อมที่สะดวกสบาย

มีความยืดหยุ่นสามารถปรับขนาดได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดและไม่สูญเสียเรื่องคุณภาพอากาศภายใน เครื่องเดินเงียบ ให้ความสะดวกสบายแก่ผู้ครอบครอง

ชุดเครื่องส่งลมเย็น และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

Minimize your installed cost while maximizing your space comfort

YORK อัจฉริยะแห่งโลกของความเย็น ออกแบบให้กระจายความเย็นได้ทั่วถึง ทุกความต้องการของคุณ ปรารถนาให้ทุกชีวิตมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่เป็นอัจฉริยะที่จะพัฒนาโลกใบนี้ให้น่าอยู่ขึ้น

ชุดเครื่องส่งลมเย็น และเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ สารทำความเย็นแปรผัน

เครื่องปรับอากาศแบบรวมศูนย์ สารทำความเย็นแปรผัน
คำตอบแห่งอนาคตสำหรับสภาพแวดล้อมที่ดีสะดวกสบายมากขึ้น พร้อมทั้งการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด

The YORK VRF Air conditioning ระบบปรับอากาศที่มีหลากหลาย เทคโนโลยีอัจฉริยะแห่งอนาคตเพื่อการทำงานที่ให้ประสิทธิภาพและประหยัดพลังงานสูงสุด ออกแบบให้ใช้งานง่ายเหมาะสำหรับการประยุกต์ใช้งานได้หลากหลาย

ระบบน้ำเย็น

Chilled Water Systems ของ YORK ช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านการใช้พลังงาน

อัฉริยะด้านเครื่องทำน้ำเย็นชนิดที่คอนเดนเซอร์ระบายความร้อนด้วยน้ำ กับประสิทธิภาพการทำงานเพื่อลดการใช้พลังงานและการปล่อยก๊าซเรือนกระจกสู่สิ่งแวดล้อม ในขณะที่สร้างความสะดวกสบายให้แก่ท่านแบบยั่งยืน

YGWS

หากท่านมีคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของ YORK® ที่เกี่ยวข้องกับแอปพลิเคชั่นเชิงอุตสาหกรรมและพาณิชย์ โปรดไปที่หน้า จอห์นสัน คอนโทรลส์ ประเทศไทย